Xem tất cả 9 kết quả

Giảm giá!

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình cảm ứng Antech B15

6,000,000 5,500,000

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình cảm ứng OTEK M437RB

6,950,000

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình cảm ứng Birch TM2600

6,954,000

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình phụ LCD 10,4″ Otek

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình cảm ứng Otek M457 PB

7,980,000

Màn hình cảm ứng bán hàng

Màn hình cảm ứng OTEK OT15TB – 15 inch

6,931,200

0936.936.626

0935.49.83.84

0905.295.337