Tag Archives: phan mem vang

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆU VÀNG VINAPOS-GOLD

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý tiệm vàng, trang sức VinaPos-Gold Phần mềm quản lý tiệm vàng, trang sức VinaPos-Gold được thiết kế theo đúng chuẩn thông tư 22 ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/06/2014. Các chức năng chính […]