Tag Archives: phan mem pos

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC VINAPOS-PHARMACY

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý nhà thuốc VinaPos-Pharmacy I – Các chức năng chính 1. Quản lý bán hàng thanh toán in hóa đơn (đầy đủ chức năng Bán buôn, lẻ, giảm giá theo % hoặc theo tiền) 2. Quản lý hạn sử dụng, lô sản xuất 3. Quản lý kho hàng […]