Tag Archives: phan mem ban hang

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆU VÀNG VINAPOS-GOLD

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý tiệm vàng, trang sức VinaPos-Gold Phần mềm quản lý tiệm vàng, trang sức VinaPos-Gold được thiết kế theo đúng chuẩn thông tư 22 ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/06/2014. Các chức năng chính […]

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG BIA HƠI

Phần mềm quản lý Nhà hàng bia hơi, Phần mềm tính tiền Nhà hàng của công ty Phú Đạt được thiết kế chuyên nghiệp, dễ dàng sử dụng, quản lý chuyên sâu từ Bán hàng thanh toán in hóa đơn đến quản lý kho hàng, nguyên vật liệu, thu chi, lãi lỗ, công nợ…Báo cáo […]