ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH ZEBEX Z 3151 (ĐỌC ĐƯỢC MÃ 2D PDF 417)

1,900,000

0936.936.626