1. Giao diện  Hiển thị bàn đang có khách và bàn trống.

2. Quản lý món theo nhóm

 

 

3. Chọn món, tạo hóa đơn thật dễ dang, nhanh chóng

4. Giảm giá đồ ăn đồ uống, dịch vụ

 

 

5. Chuyển bàn, gộp bàn chỉ với cái lướt nhẹ.

 

6. Thanh toán, in hóa đơn chính xác, nhanh chóng.

7. in tem dán cốc

 

8. Tìm kiếm món nhanh chóng

9. Báo cáo thống kê hóa đơn, thu, chi, mặt hàng trong ngày, tháng, năm chi tiết rõ ràng.

 

 

10. Hiển thị cho bạn biết còn bàn nào chưa thanh toán.

11. Bác cáo từ tổng hợp đến chi tiết các loại.

 

Báo cáo quỹ thu, chi

Báo cáo bán hàng

Báo cáo mặt hàng

Báo cáo công nợ

Báo cáo quản trị kinh doanh

Báo cáo kinh doanh theo biểu đồ

 

11. Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, thông tin phần mềm

12. Báo cáo chi tiết, rõ ràng các măt hàng tồn kho.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *