1. Giao diện đơn giản, tinh tế.

2. Bán hàng nhanh chóng, thuận tiện, phần mềm kết nối với đầu đọc mã vạch giúp thao tác bán hàng, nhập kho nhanh tiện, chính xác.

3. Giảm giá, chiết khấu cho tổng hóa đơn hoặc từng sản phẩm.

4. Thanh toán dễ dàng,nhanh chóng.

5. Hóa đơn rõ ràng, chi tiết

6. Cho phép khách nợ, có công nợ chi tiết đối chiếu.

Báo cáo công nợ khách hàng

Đối chiếu công nợ chi tiết

7. khách trả lại hàng do hết hạn, hỏng, lỗi,…

8. Thêm mặt hàng dễ dàng, nhanh chóng

9. Quản lý hàng hóa theo nhóm

10. quản lý bán hàng chi tiết theo thời gian, theo từng hóa đơn.

11. Thống kê mặt hàng bán để biết được lượng hàng bán, hàng tồn kho, lãi lỗ.

Thống kê hàng tồn kho

12. Quản lý chi tiết hoạt động thu, chi trong ngày, tháng, năm,..

13. Thông báo mặt hàng sắp hết, dưới mức an toàn gúp bạn dễ dàng xác định đc hàng cần nhập thêm, tiết kiệm thời gian,..

14. Nhập kho chi tiết các mặt hàng, thông tin nhà cung cấp, đơn giá, thành tiền, tổng đơn,…

Quản lý nhập kho theo hóa đơn chi tiết, theo ngày, tháng,, năm,…

15. Tổng hợp công nợ nhà cung cấp chi tiết, đã trả, còn nợ.

16. Tổng hợp báo cáo: báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ, báo cáo quỹ, báo cáo chi tiết, báo cáo lợi nhuận kinh doanh theo ngày, tháng, năm

17. Chấm công, thưởng phạt cho nhân viên

18. Tạo phiếu thu, chi rõ ràng, chi tiết giúp bạn kiểm soát được tiền một cách chặt chẽ, tránh thất thoát.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *