PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG PHÂN PHỐI VINAPOS-NEWSM

Mô tả sản phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng phân phối VinaPos-NewSM là phần mềm quản lý được thiết kế riêng cho những cửa hàng lớn, nhà phân phối sản phẩm, bán buôn, bán lẻ hay Công ty, Doanh Nghiệp muốn quản lý sản phẩm, khách hàng, công nợ, kho hàng…

 Những tính năng chính của Phần mềm quản lý bán hàng phân phối VinaPos-NewSM
 • QUẢN LÝ BÁN HÀNG

–          Quản lý bán buôn (có 10 mức giá cho 1 sản phẩm), có thể áp dụng giá theo từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng riêng biệt (chỉ có phần mềm quản lý bán hàng của Phú Đạt có được).
–          Quản lý bán lẻ 

– Có thể áp dụng giảm giá % hoặc giảm tiền của toàn hóa đơn hay từng sản phẩm trong hóa đơn.

 • QUẢN LÝ ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ KHUYẾN MÃI

–          Áp dụng cho nhiều bảng giá khác  nhau
–          Áp dụng cho nhiều đơn vị tính cùng mặt hàng, các chương trình khuyến mãi mua hàng tặng hàng, mua số lượng nhiều giá rẻ hơn hoặc chương trình khuyến mãi theo đợt, tự động giảm phần trăm theo sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, khuyến mãi đồng giá…

 • PHÂN KHU GIAN HÀNG, HỆ THỐNG NHIỀU CỬA HÀNG

–          Quản lý theo khu vực sẽ rất tiện lợi đối với những gian hàng có quy mô lớn, quản lý hệ thống nhiều cửa hàng thông qua kết nối dữ liệu trực tuyến tới máy chủ.

 • QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

–          Quản lý đơn đặt hàng từ nhà cung cấp
–          Quản lý đơn đặt hàng  từ khách hàng
–          Tình trạng đặt hàng

 • QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG, LẬP BÁO GIÁ, QUẢN LÝ KẾ HOẠCH GIAO HÀNG
 • Quản lý hợp đồng, lập báo giá, quản lý kế hoạch giao hàng
 • QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC

–     Quản lý ca làm việc của nhân viên, phân quyền chức năng từng nhân viên.

–  Mỗi ca làm việc có mức lương, thời gian ca

 • QUẢN LÝ CÁC DANH MỤC THU, CHI, NHÓM THU-CHI

–          Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi
–          Các danh mục thu chi sẽ được phân chia theo nhóm
–          Ví dụ: Lý do thu -> “Thu tiền điện” sẽ được đưa vào nhóm “chi phí cố định” Từ đó ta sẽ có báo cáo tổng kết doanh thu

 • QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TÍNH CHO HÀNG HÓA XUẤT -NHẬP KHO

–          Danh mục các đơn vị tính: bao, két, thùng, kiện…

 • QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC

–          Thuận tiện trong việc báo cáo công nợ từng đối tác
–          Theo dõi hàng xuất-nhập theo từng đối tác
–          Theo dõi khách hàng lớn

HÓA ĐƠN – NGHIỆP VỤ GIAN HÀNG

 • NHẬP HÓA ĐƠN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, THEO DÕI

–          Thêm, chỉnh sửa hóa đơn dễ dàng
–          Danh sách hóa đơn  đang mở, còn trống ngay trên màn hình thu ngân
–          Theo dõi chính xác danh sách hóa đơn theo: ngày, tháng, năm, nhân viên…

 • GHI CÔNG NỢ,  XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG

–          Kết hợp với quản lý khách hàng , xuất hóa đơn một cáh đơn giản
–          Theo dõi công nợ khách hàng, chăm sóc khách lớn

 • QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG ĐẶT HÀNG

–          Cho phép quản  lý biết được nhanh chóng và  chính xác tình trạng dặt hàng tại mỗi thời điểm

 • TÌM KIẾM, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

–          Tìm kiếm hóa đơn hiệu quả theo nhiều tiêu chí lựa chọn
–          Tìm kiếm theo mã, ngày, nhân viên, khu vực …
–          Kết quả tìm kiếm, xuất dữ liệu ra word, excel…
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN – ACCOUNT

 • QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

–          Quản lý hồ sơ tất cả nhân viên
–          Thay đổi chỉn sửa và cho nghỉ việc một cáh nhanh chóng nhất

 • CHẨM CÔNG

–          Quản lý chấm công hàng ngày tới từng nhân viên

 • TÍNH LƯƠNG

–          Saul khi có bảng chấm công và mức lương theo ca sẽ tiến hành trả lương
–          Chi trả lương nhân viên thông qua phiếu chi
–          Phần mềm có chức năng ứng lương trước
–          Chương trình sẽ tự động chấm công lương làm thêm giờ

 • QUẢN LÝ ACCOUNT

–          Một số nhân viên sẽ được tạo account đăng nhập hệ thống đẻ sử dụng một số chức năng: thu ngân, kế toán, xuất nhập kho …
–          Nhân viên trên sẽ có username và pass để quản lý chức năng được chỉ định
–          Mỗi nhân viên có thể thay đổi pass để bảo vệ tài khoản của chính mình

QUẢN LÝ KHO

–          Quản lý chi tiết nhập hàng
–          Tổng hợp nhập hàng
–          Hàng bán trả lại
–          Quản lý chi tiết xuất hàng
–          Tổng hợp xuất hàng
–          Quản lý xuất- nhập- tồn
–          Thẻ kho
–          Kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch
–          Đánh giá giá trị tổng kho

 • HỖ TRỢ MÃ VẠCH ĐA MÃ

–          Đọc mã vạch
–          Thiết kế mẫu tem mã vạch
–          In mã vạch

 • QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG

–           Quản lý chi tiết hạn sử dụng từng lô hàng nhập
–          Cảnh báo hạn sử dụng

 • QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP KHO

–          Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho, thẻ này sẽ tự động cộng dồn lượng hàng  nhập sau mỗi lần nhập kho
–          Kết hợp phiếu nhập cùng thẻ kho sẽ kiểm tra chính xác lượng tồn kho
–          Tra cứu những lần nhập kho nếu có sai xót

 • QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT KHO

–          Chương trình tự động lưu phiếu xuất để tiện lợi tra cứu sau này

 • KIỂM KÊ KHO

–          Chương trình sẽ lưu từng đợt kiểm kê kho trong CSDL để tra cứu sau này
–          Mỗi đợt kiểm kê sẽ có: tên, ghi chú, ngày, tháng( xuất-tồn) của đợt kiểm kê
–          Việc lưu lại đợt kiểm kê có lợi đẻ qunar lý thông qua đó sẽ có định mức hợp lý sau mỗi tháng

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ – QUẢN LÝ QUỸ

 • QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHI

–          Danh sách phiếu chi sau mỗi lần xuất hàng
–          Phiếu chi lương nhân viên
–          Phiếu chi các khoản cố định
–          Chương trình sẽ lưu tất cả phiếu chi. Quản lý có thể tra cứu theo ngày, tháng, lý do…

 • QUẢN LÝ CHỨNG TỪ THU

–          Thu từ bán hàng
–          Thu từ phát sinh hàng hóa, phát sinh hóa đơn
–          Tổng hợp phiếu thu cho ra kết quả kinh doanh cuối cùng

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

–          Thông qua thu-chi chương trình sẽ cho ra kết quả kinh doanh chính xác nhất
–          Báo cáo lý do thu-chi được phân chia theo nhóm giúp nhà quản lý biết được mọi khoản thu chi. Từ đó đưa ra những quyết sách cắt giảm chi phi nâng cao hiệu quả kinh doanh

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN

–          Tổng số hơn 100 quyền cho người quản trị phân quyền
–          Thông thường quyền được troa cho nhân viên kế toán, thu kho, thu ngân
–          Khi được phân quyền, mỗi người sẽ có màn hình làm việc của riêng mình

 • THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

–          Thiết lập cơ sở đường dẫn tới CSDL, một gian hàng lớn có thercos CSDL dự phòng, khi máy chủ gặp sự cố, sẽ làm việc trên máy dự phòng
–          Lưu dự phòng CSDL trong khoảngthời gian nhất định nhằm tránh việc mất dữ liệu
–          Phục hồi dữ liệu cũ để truy xét những  việc trong quá khứ

 • CƠ CHẾ LƯU LỊCH SỬ THAO TÁC

–          Chương trình sẽ lưu tất cả thao tác của người dùng ở một số module quan trọng
–          Nhà quản trị có thể xem lại những thao tác này khi sự cố xảy ra

 • CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỬA HÀNG

–          Chỉnh sửa thông tin gian hàng: địa chỉ, logo, điện thoại… để in hóa đơn vào báo cáo
–          Chỉnh sủa màu đặc trưng của gian hàng
HỆ THỐNG BÁO CÁO – BIỂU ĐỒ

 • BÁO CÁO DOANH THU

–          Doanh thu theo hóa đơn
–          Doanh thu theo ngày

 • BÁO CÁO KHO HÀNG

–          Thẻ kho
–          Báo cáo hàng tồn
–          Báo cáo tổng hợp hàng nhập
–          Báo cáo chi tiết hàng nhập
–          Báo cáo tổng hợp hàng xuất
–          Báo cáo chi tiế hàng xuất
–          Báo cáo kiểm kê kho hàng
–          Báo cáo danh sách mặt hàng

 • BÁO CÔNG NỢ

–          Báo cáo chi tiết công nợ phải thu
–          Báo cáo chi tiết công nợ phải trả
–          Danh sách đối tác

 • BÁO THU-CHI

–          Báo cáo chi tiết các khoản phải chi
–          Báo cáo chi tiết cáo khoản phải thu

 • BÁO NHÂN SỰ CHẤM CÔNG

–          Danh sách nhân viên
–          Bảng chấm công
–          Bảng lương

 • HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ

–          Biểu đồ doanh thu theo: nhân viên, ngày, tháng…

 • CẢNH BÁO NHẮC VIỆC

–          Nhắc hạn thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp
–          Nhắc nợ quá hạn
–          Sinh nhật khách hàng
–          Cảnh báo hàng tồn kho
–          Cảnh báo tự động công nợ

 • QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

–          Thông tin hợp đòng
–          Tình trạng thanh toán
–          Qúa trình thực hiện

 • THUẾ

–          Tích hợp mọi loại thuế GTGT
–          Tính ngược ra giá vốn thuế

 • QUẢN LÝ THẺ

–          Thẻ giảm giá khách hàng
–          Thẻ có mệnh giá thanh toán 1 lần, thẻ tín dụng

 • XUẤT NHẬP KHẨU

–          Theo dõi thông tin xuất nhập khẩu: hạn ngạch, biên bản liên quan

 • TÌM KIẾM

–          Tì m kiếm chứng từ
–       Truy vấn danh mục hàng, nhóm hàng, mã vạch…

 • KẾT NỐI DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN, QUẢN LÝ NHIỀU CỬA HÀNG
 • Phần mềm Quản lý bán hàng VinaPos-NewSM có thể kết nối dữ liệu trực tuyến, có thể quản lý cùng lúc nhiều cửa hàng của anh/chị. Anh chị cũng có thể quản lý cửa hàng, kiểm soát doanh thu, báo cáo kho hàng, công nợ, thu chi… qua điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, máy vi tính… từ xa thông qua internet. Anh chị có thể yên tâm không bị thất thoát tiền của khi không có mặt ở cửa hàng.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:

Thiết kế tối ưu, thao tác được rút gọn rất thông minh, sử dụng nhanh chóng, đơn giản. Quản lý chặt chẽ, hạn chế thất thoát tiền của tối đa. Ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt, rất dễ sử dụng, kể cả nhân viên không biết sử dụng máy vi tính, người cao tuổi được hướng dẫn qua vẫn có thể sử dụng được.

Giải pháp lắp đặt:

Để sử dụng được phần mềm quản lý bán hàng VinaPos-NewSM anh/chị cần ít nhất 01 bộ máy vi tính (laptop hoặc để bàn) và 01 máy in hóa đơn giá từ 2.800.000đ đến 5.000.000đ. Anh/Chị có thể tham khảo 1 số giải pháp bên dưới:

Giải pháp 1: Anh/chị có thể tận dụng máy vi tính, laptop cũ của mình. Sau đó bên PHÚ ĐẠT sẽ cung cấp PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VinaPos-NEWSM  và Máy in Hóa đơn, Đầu đọc mã vạch, Ngăn kéo đựng tiền, Máy in mã vạch…

Giải pháp 2: Bên em sẽ cung cấp trọn bộ gồm: Máy vi tính để bàn mới 100% + Phần mềm quản lý bán hàng VinaPos-NewSM + Máy in hóa đơn, Đầu đọc mã vạch, Ngăn kéo đựng tiền, Máy in mã vạch…
Giải pháp 3: Bên em sẽ cung cấp trọn bộ POS chuyên nghiệp ( Máy tính All in one có màn hình cảm ứng, máy in nhiệt, phần mềm quản lý bán hàng VinaPos-NewSM)

 

video và hình ảnh giới thiệu sản phẩm (đang cập nhật do website đang được nâng cấp).

Anh/chị cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, cách sử dụng, cũng như dịch vụ hậu mãi của công ty Phú Đạt, tư vấn giải pháp quản lý để tránh thất thoát tiền của tối ưu nhất. Anh/chị hãy nhấc điện thoại liên hệ ngay với bộ phận kinh doanh kỹ thuật để được tư vấn và dùng thử phần mềm miễn phí 30 ngày. Chúng em luôn sẵn sàng tư vấn cho anh chị 24/7 kể cả ngày lễ tết.

 

Miền Bắc:  Mr Trình: 0936.936.626 – Ms Nhung: 0966.268.323 – Mr Vinh: 0966.836.929 – Mr Tăng: 0969.878.586

Miền Trung: Mr Dũng: 0935.49.83.84

Miền Nam: Mr Bình: 01698.151.959

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Đạt

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Has Blink been featured in the press. cialispascherfr24.com Philippe Diard, prix Cialis Soft 20 mg Belgique au maire à Versailleux, chargé de mettre en place la machine électorale dans ce petit bourg de la Dombes, aux âmes dont électeurs, ne dira pas le contraire.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *