Khách hàng

[section bg=”508″ bg_color=”rgb(55, 55, 55)”]

[gap height=”94px”]

Khách hàng tiêu biểu của VinaPOS

Hãy nghe khách hàng sử dụng nói về chúng tôi

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”10″]

Phần mềm quản lý nhà hàng VinaPOS của công ty Phú Đạt rất dễ sử dụng, đơn giản.

[divider align=”center” width=”249px” height=”1px” color=”rgb(189, 189, 189)”]

chị Lan Anh
Thu ngân nhà hàng cafe V-station – Viettime Golf,
Dương Đình Nghệ,
HN

[ux_image id=”52″ width=”12″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Sootst5_hCU&t=17s”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”10″]

Mình đã dùng phần mềm quản lý nhà hàng VinaPOS của công ty Phú Đạt được nhiều năm nay. Phần mềm rất dễ sử dụng, báo cáo rất rõ ràng.

[divider align=”center” width=”249px” height=”1px” color=”rgb(189, 189, 189)”]

Ms Thìn
Thu ngân nhà hàng Nhất Thống – 14 Tông Đản,Hà Nội

[ux_image id=”52″ width=”12″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://youtu.be/3xZMJc7Q3t4″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”1″ image_height=”56.25%”]

[block id=”372″]