Cafe

[section label=”slide 1″ padding=”0px”]

[ux_banner height=”500px” bg=”390″]

[text_box width__sm=”91″ position_x=”50″ position_y=”50″]

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

NHÀ HÀNG

Quản lý hàng tồn kho, hoàng hóa chi tiết đến từng mã sản phẩm

[button text=”TRẢI NGHIỆM NGAY” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInLeft” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” link=”/#dang-ki”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”Ban dang tim mua PC” visibility=”hide-for-small” bg=”318″ bg_size=”orginal”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

Bạn đang tìm mua Phần mềm quản lý Nhà hàng bởi vì bạn đang?

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”201″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Lo lắng thất thoát khi quản lý nhà hàng, Muốn Quản lý nhà hàng 1 cách chặt chẽ nhằm hạn chế thất thoát tiền của và hàng hóa.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”202″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Muốn có 1 phần mềm quản lý nhà hàng toàn diện để có hóa đơn tính tiền đẹp cho khách, biết được doanh thu, số lượng hàng, kho bãi xuất nhập tồn, thu chi, lãi lỗ, công nợ…

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”203″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Bạn muốn quản lý nhà hàng từ xa qua điện thoại để yên tâm hơn.

Bạn muốn quản lý nhà hàng từ xa qua điện thoại để yên tâm hơn.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”200″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Lo lắng khó sử dụng, lo lắng về chế độ bảo hành hỗ trợ khi phần mềm gặp sự cố

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”203″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Muốn có hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng có chức năng order từ máy tính bảng hoặc hệ thống order POS cảm ứng hiện đại. In phiếu báo món trong Bếp, quầy pha chế

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[button text=”DÙNG THỬ NGAY” color=”secondary” radius=”99″ link=”/#dang-ki”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Ban dang tim mua moble” visibility=”show-for-small” bg=”318″ bg_size=”orginal”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

Bạn đang tìm mua Phần mềm quản lý Nhà hàng bởi vì bạn đang?

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”201″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Lo lắng thất thoát khi quản lý nhà hàng, Muốn Quản lý nhà hàng 1 cách chặt chẽ nhằm hạn chế thất thoát tiền của và hàng hóa.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”202″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Muốn có 1 phần mềm quản lý nhà hàng toàn diện để có hóa đơn tính tiền đẹp cho khách, biết được doanh thu, số lượng hàng, kho bãi xuất nhập tồn, thu chi, lãi lỗ, công nợ…

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”203″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Bạn muốn quản lý nhà hàng từ xa qua điện thoại để yên tâm hơn.

Bạn muốn quản lý nhà hàng từ xa qua điện thoại để yên tâm hơn.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”200″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Lo lắng khó sử dụng, lo lắng về chế độ bảo hành hỗ trợ khi phần mềm gặp sự cố

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”203″ img_width=”35″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(0, 32, 247)”]

Muốn có hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng có chức năng order từ máy tính bảng hoặc hệ thống order POS cảm ứng hiện đại. In phiếu báo món trong Bếp, quầy pha chế

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[button text=”DÙNG THỬ NGAY” color=”secondary” radius=”99″ link=”/#dang-ki”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.99)”]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

CHÚNG TÔI BIẾT BẠN CẦN GÌ!

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phần mềm quản lý nhà hàng, chúng tôi hiểu được những  lo lắng thất thoát tiền của và hàng hóa. Hiểu được những khó khăn , bất cập trong khâu quản lý nhà hàng của bạn. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn Kinh doanh hiệu quả hơn. Quản lý nhà hàng không thất thoát, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh. Cùng nhau phát triển hơn nữa.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Ngành quản lý PC” visibility=”hide-for-small” bg_color=”rgba(251, 250, 200, 0.49)” padding=”74px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

VỚI VINAPOS CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Công nghệ lập trình 4.0 mới nhất từ tập đoàn Microsoft Mỹ. Phần mềm quản lý nhà hàng Vinapos sẽ giúp bạn:

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý bán hàng, tính tiền chính xác, in hóa đơn đẹp, nhanh gọn cho khách hàng

Quản lý Kho bãi xuất nhập tồn (bao gồm cả quản lý xuất nhập tồn Nguyên vật liệu chế biến)

Quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp

Quản lý khách hàng VIP, Các chương trình khuyến mãi

Quản lý Chấm công, tính lương, tính hoa hồng cho nhân viên. Phân quyền sử dụng từng nhân viên

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý thu chi, tồn quỹ , Sổ quỹ tiền mặt, lợi nhuận trong quá trình kinh doanh

Hệ thống Quản lý bán hàng qua điện thoại (xem báo cáo bán hàng trên điện thoại,ipad)

Hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng từ xa…

Hệ thống Order từ máy tính bảng (iPad) hoặc máy POS cảm ứng

Quản lý Đặt bàn, kế hoạch phục vụ, Kiểm soát order

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Xem chi tiết” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Gọi để được tư vấn” color=”secondary” radius=”99″ icon=”icon-phone” icon_pos=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Ngành quản lý Mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgba(251, 250, 200, 0.49)” padding=”74px” margin=”-17px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

VỚI VINAPOS CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Công nghệ lập trình 4.0 mới nhất từ tập đoàn Microsoft Mỹ. Phần mềm quản lý nhà hàng Vinapos sẽ giúp bạn:

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý bán hàng, tính tiền chính xác, in hóa đơn đẹp, nhanh gọn cho khách hàng

Quản lý Kho bãi xuất nhập tồn (bao gồm cả quản lý xuất nhập tồn Nguyên vật liệu chế biến)

Quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp

Quản lý khách hàng VIP, Các chương trình khuyến mãi

Quản lý Chấm công, tính lương, tính hoa hồng cho nhân viên. Phân quyền sử dụng từng nhân viên

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý thu chi, tồn quỹ , Sổ quỹ tiền mặt, lợi nhuận trong quá trình kinh doanh

Hệ thống Quản lý bán hàng qua điện thoại (xem báo cáo bán hàng trên điện thoại,ipad)

Hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng từ xa…

Hệ thống Order từ máy tính bảng (iPad) hoặc máy POS cảm ứng

Quản lý Đặt bàn, kế hoạch phục vụ, Kiểm soát order

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-24px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem chi tiết” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-26px 0px -82px 0px” align=”center”]

[button text=”Gọi để được tư vấn” color=”secondary” radius=”99″ icon=”icon-phone” icon_pos=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”3 cot PC” visibility=”hide-for-small”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″]

[ux_image id=”250″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc thất thoát tiền của do cộng sai hóa đơn nữa bởi việc tính tiền giờ đây rất nhanh chóng và chính xác vì nó được thực hiện dễ dàng trên máy vi tính. Khách hàng có hóa đơn in ra bằng máy cảm thấy rất hài lòng, yên tâm không lo bị cộng nhầm hay sợ nhân viên tính sai giá nữa

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″]

[ux_image id=”249″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Việc tổng kết báo cáo cuối ngày sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết bởi chỉ 1 nút bấm Tổng Kết Doanh Thu thì con số tổng số tiền thu được trong ngày (tháng, năm) sẽ hiện trước mặt bạn. Bạn cũng dễ dàng xem các báo cáo chi tiết kinh doanh ấy trên điện thoại. Sẽ không còn phải ngồi cộng từng hóa đơn để biết doanh thu cuối ngày nữa.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″]

[ux_image id=”248″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Việc thất thoát do mất hàng hóa cũng không còn đáng lo ngại nữa bởi vì hệ thống quản lý kho hàng rất chặt chẽ, có các báo cáo chi tiết xuất nhập tồn từng mặt hàng, nguyên liệu cho bạn. Mọi hoạt động kinh doanh của bạn đều nằm trong lòng bàn tay bạn, ngay trên chính chiếc điện thoại bạn đang dùng.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[button text=”Nhận tư vấn từ chuyên gia” style=”outline” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[button text=”ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ” color=”secondary” style=”outline” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”/#dang-ki”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”3 cot mobile” visibility=”show-for-small” padding__sm=”32px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”27px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″]

[ux_image id=”250″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc thất thoát tiền của do cộng sai hóa đơn nữa bởi việc tính tiền giờ đây rất nhanh chóng và chính xác vì nó được thực hiện dễ dàng trên máy vi tính. Khách hàng có hóa đơn in ra bằng máy cảm thấy rất hài lòng, yên tâm không lo bị cộng nhầm hay sợ nhân viên tính sai giá nữa

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″ position_y__sm=”5″]

[ux_image id=”249″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Việc tổng kết báo cáo cuối ngày sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết bởi chỉ 1 nút bấm Tổng Kết Doanh Thu thì con số tổng số tiền thu được trong ngày (tháng, năm) sẽ hiện trước mặt bạn. Bạn cũng dễ dàng xem các báo cáo chi tiết kinh doanh ấy trên điện thoại. Sẽ không còn phải ngồi cộng từng hóa đơn để biết doanh thu cuối ngày nữa.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”282px” bg=”205″ bg_color=”rgba(18, 0, 251, 0)”]

[text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”80″ position_y__sm=”0″]

[ux_image id=”248″ width=”30″ image_hover=”fade-in”]

Việc thất thoát do mất hàng hóa cũng không còn đáng lo ngại nữa bởi vì hệ thống quản lý kho hàng rất chặt chẽ, có các báo cáo chi tiết xuất nhập tồn từng mặt hàng, nguyên liệu cho bạn. Mọi hoạt động kinh doanh của bạn đều nằm trong lòng bàn tay bạn, ngay trên chính chiếc điện thoại bạn đang dùng.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Nhận tư vấn từ chuyên gia” style=”outline” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ” color=”secondary” style=”outline” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”/#dang-ki”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”9 Lý do” bg_color=”rgb(57, 82, 164)” padding=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”9 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VINAPOS” color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”-15px” margin_bottom=”0px” size=”124″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”82″ height=”580px”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

01. Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện

Phần mềm quản lý + Thiết bị bán hàng + Giải pháp an ninh chống thất thoát.

02. Trả phí 1 lần duy nhất, dùng mãi mãi

Bản quyền không hạn chế thời gian. Không phải đóng phí hàng tháng,năm.

03. Am hiểu công việc quản lý Nhà hàng

Các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Quản lý nhà hàng.

04. Dễ dàng sử dụng

Ai cũng có thể sử dụng, kể cả người lớn tuổi hay người chưa dùng máy vi tính.

05. Nhiều chức năng chuyên sâu

Quản lý bán hàng, kho hàng, thu chi, lãi lỗ, công nợ, chấm công…

06. Bảo hành 2 năm, Hỗ trợ trọn đời

Cam kết trên hợp đồng mua bán và uy tín công ty.

07. An toàn bảo mật cao

Mã hóa dữ liệu. Phân quyền tài khoản theo từng nhân viên.

08. Giá cả phù hợp tiết kiệm chi phí

Có nhiều mức giá phù hợp với tất cả các quy mô: Nhỏ, vừa, lớn, chuỗi…

09. Công nghệ lập trình hiện đại nhất từ tập đoàn Microsoft – Mỹ

Nền tảng dotNet 4.0 với ngôn ngữ C# chuyên nghiệp.

10. Viết thêm chức năng theo yêu cầu

Chỉnh sửa, viết thêm chức năng mới theo yêu cầu để phù hợp với nhà hàng bạn.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Ai là người cần sản phẩm”]

VINAPOS PHÙ HỢP VỚI NHỮNG AI?

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”277″ height=”88%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”273″ img_width=”90″ pos=”left”]

Chủ nhà hàng sắp khai trương, muốn có phần mềm để quản lý kinh doanh bài bản, rõ ràng, đỡ vất vả.

[/featured_box]
[gap height=”40px”]

[featured_box img=”268″ img_width=”90″ pos=”left”]

Chủ nhà hàng đang kinh doanh nhưng chưa có phần mềm quản lý nhà hàng

[/featured_box]
[gap height=”40px”]

[featured_box img=”271″ img_width=”90″ pos=”left”]

Chủ nhà hàng đang kinh doanh nhưng dùng phần mềm khác không đáp ứng yêu cầu muốn chuyển sang phần mềm mới hiện đại hơn, muốn order từ máy tính bảng, muốn xem báo cáo bán hàng từ điện thoại, ipad. Quản lý nhà hàng từ xa.

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap height=”55px”]

[featured_box img=”269″ img_width=”90″ pos=”left”]

Chủ nhà hàng đang dùng phần mềm khác nhưng thường xuyên bị lỗi, gọi hỗ trợ khó nên muốn chuyển sang sản phẩm mới hiện đại hơn, không lỗi, khi cần được hỗ trợ nhanh hơn.

[/featured_box]
[gap height=”28px”]

[featured_box img=”274″ img_width=”90″ pos=”left”]

Chủ nhà hàng muốn quản lý chuỗi hệ thống nhiều nhà hàng 1 cách hiệu quả, ổn định.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”278″ height=”52%”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Nhưng câu hỏi thường gặp” bg_color=”rgb(225, 225, 225)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=gCYcHz2k5x0&index=4&list=PLBdFuzwXBQN5W3Ot6MUI8rkNH8Hc03qwj” height=”64%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[accordion title=”Những câu hỏi thường gặp”]

[accordion-item title=”Những thiết bị cần mua?”]

Tùy vào nhu cầu thực tế của bạn. Bạn có thể tận dụng máy vi tính cũ (laptop hoặc máy tính để bàn)
hoặc mua mới máy vi tính (máy POS cảm ứng) + Máy in hóa đơn + Thiết bị khác (Két đựng tiền thu ngân, Máy tính bảng, máy in bếp…)

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Lắp ở tỉnh? Lắp đặt thế nào?”]

Với hệ thống Chi nhánh 3 miền Bắc Trung Nam và các đại lý tại các tỉnh. Chúng tôi sẽ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tận nơi 63 tỉnh, thành phố khắp cả nước.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Thời gian bảo hành, hỗ trợ?”]

Bảo hành 2 năm (nâng cấp,
cập nhật chức năng mới. Bảo trì,
hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm qua Teamviewer và điện thoại.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi muốn mua thì làm thế nào?”]

Chỉ cần bạn gọi điện đến phòng kinh doanh gần bạn nhất.
Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình, sau đó sẽ làm hợp đồng mua bán, bàn giao, lắp đặt. Bạn có thể gọi hotline kinh doanh 0936.936.626

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tư vấn tận nơi, cài dùng thử?”]

Chúng tôi sẽ đến tư vấn tận nơi và cài dùng thử miễn phí tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
Các tỉnh khác, chúng tôi sẽ tư vấn qua điện thoại và cài dùng thử qua Teamviewer.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu?”]

Với đội ngũ lập trình chuyên nghiệp, là các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ và quản trị kinh doanh bán hàng. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu, viết phần mềm mới theo yêu cầu của bạn.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonial PC” visibility=”hide-for-small” bg_color=”rgb(236, 236, 236)” padding=”38px” height=”42px” margin=”-27px”]

Chúng tôi đang giúp khách hàng xử lý hơn + 75,000 giao dịch mỗi ngày

Hãy nghe khách hàng đã sử dụng nói về chúng tôi

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” bullets=”false”]

[ux_banner height=”268px” bg_color=”rgb(248, 242, 242)” bg_overlay=”rgb(25, 97, 246)” border=”0px 100px 0 100px”]

[text_box position_x=”85″ position_y=”25″]

[testimonial image=”44″ image_width=”119″ pos=”right” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]
[ux_image id=”52″ width=”8″ position_x=”15″ position_y=”30″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”268px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(5, 175, 248)” border=”0px 100px 0 100px”]

[text_box position_x=”85″ position_y=”25″]

[testimonial image=”44″ image_width=”119″ pos=”right” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]
[ux_image id=”52″ width=”8″ position_x=”15″ position_y=”30″]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

Xem thêm ý kiến khách hàng

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonial mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgb(236, 236, 236)” padding=”38px” height=”42px” margin=”-27px”]

Chúng tôi đang giúp khách hàng xử lý hơn + 75,000 giao dịch mỗi ngày

Hãy nghe khách hàng đã sử dụng nói về chúng tôi

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_size=”normal” nav_style=”reveal” bullets=”false”]

[ux_banner height=”268px” height__sm=”330px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(5, 175, 248)”]

[text_box width__sm=”85″ position_x=”85″ position_x__sm=”50″ position_y=”25″ position_y__sm=”50″]

[testimonial image=”44″ image_width=”94″ pos=”center” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”268px” height__sm=”330px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(5, 175, 248)” bg_overlay__sm=”rgb(6, 6, 255)”]

[text_box width__sm=”85″ position_x=”85″ position_x__sm=”50″ position_y=”25″ position_y__sm=”50″]

[testimonial image=”45″ image_width=”94″ pos=”center” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

Xem thêm ý kiến khách hàng

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”hidden”]

[row label=”Call to action”]

[col span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Call to action PC” visibility=”hide-for-small”]

[block id=”454″]

[/section]
[section label=”Call to action mobile” visibility=”show-for-small”]

[block id=”615″]

[/section]