Đơn Giản

3.000.000đ


Trả phí duy nhất 1 lần

Đăng ký

Cơ Bản

4.000.000đ


Trả phí 1 lần

đăng ký

TIÊU CHUẨN

6.000.000đ


Trả phí 1 lần

ĐĂNG KÝ

CHUYÊN NGHIỆP

8.000.000đ


Trả phí 1 lần

Đăng ký

Quản lý bán hàng Có, chuyên sâu
Báo cáo thống kê 10 báo cáo 15 báo cáo 30 báo cáo Hơn 40 báo cáo
Quản lý kho hàng Không Có, chuyên sâu
Quản lý kho Nguyên liệu Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý thu chi Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý kho Nguyên liệu Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý thu chi Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý kho Nguyên liệu Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý thu chi Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý kho Nguyên liệu Không Không Có, chuyên sâu
Quản lý thu chi Không Không Có, chuyên sâu
Đăng ký dùng thử