Quản lý hóa đơn chưa bao giờ là dễ dàng?

Số lượng hóa đơn lên đến hàng nghìn mỗi ngày.

Nhiều chủng loại hóa đơn mỗi ngày: thu/chi/lắp đặt/…

Khó kiểm soát được do việc  thay đổi thông tin đến từ phía khách hàng

Việc  nhập dữ liệu từ bên ngoài chuyển hóa sang dạng excel mất nhiều thời gian.

Liên hệ Hotline để Dùng thử phần mềm FUDACO để đơn giản hóa việc quản lý mỗi ngày.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *