Trang chủ

[section label=”Banner PC” visibility=”hide-for-small” bg=”316″ padding=”1px” margin=”-2px”]

[ux_banner height=”469px” bg=”517″ bg_size=”original”]

[text_box width=”54″ position_x=”95″ position_y=”10″]

Giải pháp quản lý
bán hàng toàn diện

Phần mềm quản lý – Thiết bị bán hàng – Giải pháp an ninh không thất thoát

[/text_box]
[text_box width=”28″ position_x=”70″ position_y=”60″]

[button text=”DÙNG THỬ MIỄN PHÍ” color=”secondary” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ link=”#dangky”]

[lightbox id=”dangky” width=”800px” padding=”20px”]
[contact-form-7 id=”191″ title=”Đăng kí form”]
[/lightbox]

[/text_box]
[text_box width=”25″ position_x=”10″ position_y=”50″]

[ux_image id=”19″ image_size=”original” width=”51″ image_hover=”zoom” link=”#video”]

[lightbox id=”video” width=”600px” padding=”20px”]

[/lightbox]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”Banner Mobile” visibility=”show-for-small” margin=”-30px”]

[ux_banner height=”539px” height__sm=”406px” bg=”517″ bg_size=”orginal” bg_color=”rgb(220, 220, 220)” bg_pos=”20% 58%”]

[text_box width=”50″ width__sm=”95″ position_x=”95″ position_x__sm=”100″ position_y=”20″ position_y__sm=”25″]

Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện

Phần mềm quản lý – Thiết bị bán hàng – Giải pháp an ninh chống thất thoát – Tư vấn giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả

[/text_box]

[text_box width=”28″ width__sm=”52″ position_x=”70″ position_x__sm=”50″ position_y=”70″ position_y__sm=”100″]

[button text=”DÙNG THỬ MIỄN PHÍ” color=”secondary” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ link=”#dangky”]

[lightbox id=”dangky” width=”250px” padding=”20px”]
[contact-form-7 id=”191″ title=”Đăng kí form”]
[/lightbox]

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”GP tung ngành” visibility=”hide-for-small” bg=”627″ bg_size=”orginal” bg_pos=”top” padding=”78px” scroll_for_more=”true”]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

Phần mềm quản lý bán hàng tối ưu cho từng ngành hàng

Hãy lựa chọn ngành hàng của bạn để tìm hiểu thêm các tính năng vượt trội mà Vinapos cung cấp

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”404″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-nha-hang-vinapos/”]

Nhà hàng

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”405″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-quan-cafe-vinapos/”]

Cafe

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”406″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-khach-san-vinapos/”]

Khách sạn

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”429″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-quan-karaoke-vinapos/”]

Karaoke

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”408″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-ban-hang-vinapos/”]

Cửa hàng, shop

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”409″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-sieu-thi-vinapos/”]

Siêu thị

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”410″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-hieu-thuoc-vinapos/”]

Hiệu thuốc

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”411″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-phong-gym-yoga-vinapos/”]

Phòng Gym, Yoga

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”412″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-sieu-thi-dien-may-dien-thoai-vinapos/”]

Siêu thị điện máy

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”413″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-nha-phan-phoi-vinapos/”]

Nhà phân phối

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”414″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-spa-salon-toc-vinapos/”]

Spa, Salon tóc

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image_box img=”415″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-ban-hang-phu-dat/”]

Xem thêm

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”GP tung ngành Mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgb(26, 125, 193)” padding=”69px” scroll_for_more=”true”]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

Phần mềm quản lý bán hàng tối ưu cho từng ngành hàng

Hãy lựa chọn ngành hàng của bạn để tìm hiểu thêm các tính năng vượt trội mà Vinapos cung cấp

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”404″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-nha-hang-vinapos/”]

Nhà hàng

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”405″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-quan-cafe-vinapos/”]

Cafe

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”406″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-khach-san-vinapos/”]

Khách sạn

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”429″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-quan-karaoke-vinapos/”]

Karaoke

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”408″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-ban-hang-vinapos/”]

Cửa hàng, shop

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”409″ image_hover=”zoom”]

Siêu thị

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”410″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-hieu-thuoc-vinapos/”]

Hiệu thuốc

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”411″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-phong-gym-yoga-vinapos/”]

Phòng Gym, Yoga

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”412″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-sieu-thi-dien-may-dien-thoai-vinapos/”]

Siêu thị điện máy

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”413″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-nha-phan-phoi-vinapos/”]

Nhà phân phối

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”414″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-spa-salon-toc-vinapos/”]

Spa, Salon tóc

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”415″ image_hover=”zoom” link=”/phan-mem-quan-ly-ban-hang-phu-dat/”]

Xem thêm

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”GP tung ngành” visibility=”hidden” padding=”69px”]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

Phần mềm quản lý bán hàng tối ưu cho từng ngành hàng

Hãy lựa chọn ngành hàng của bạn để tìm hiểu thêm các tính năng vượt trội mà Sapo cung cấp

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Y tế

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Cafe

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Khách sạn

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Karaoke

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Shop thời trang/ Giày dép

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” link=”#” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Siêu thị/ Tạp hóa

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Hiệu thuốc

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Gym/ Yoga

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Siêu thị điện máy/ điện thoại

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Nhà phân phối

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(0, 47, 255)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Spa/Yoga/Massage

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”24″ img_width=”107″ pos=”center” link=”#” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(255, 36, 0)” margin=”0 0px 0px 0px”]

Xem Thêm

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”GP tung ngành 2″ padding=”69px”]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN KẾT HỢP PHẦN MỀM VÀ THIẾT BỊ

Các thiết bị được Phú Đạt tuyển chọn tốt nhất để kết hợp với Phần mềm quản lý bán hàng VinaPOS

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”119″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/may-ban-hang-pos/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Máy Bán hàng Pos Cảm ứng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”120″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/may-in-hoa-don/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Máy in HÓA đơn,
in Bếp

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”121″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/may-in-ma-vach/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Máy In mã vạch

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”153″ img_width=”41″ pos=”left” link=”/danh-muc/dau-doc-ma-vach/” margin=”0 0px 0px 0px”]

ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”154″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/ngan-keo-dung-tien/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Ngăn Kéo đựng tiền

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”579″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/giay-in-muc-in/” margin=”0 0px 0px 0px”]

GIẤY IN HÓA ĐƠN, DECAN MÃ VẠCH

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”156″ pos=”left” margin=”0 0px 0px 0px”]

THIẾT BỊ SIÊU THỊ

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”160″ img_width=”45″ pos=”left” margin=”0 0px 0px 0px”]

Cổng từ an ninh

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”155″ img_width=”87″ pos=”left” margin=”0 0px 0px 0px”]

Tem từ, chụp từ
Chống trộm

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”159″ img_width=”87″ pos=”left” margin=”0 0px 0px 0px”]

Máy kiểm kho

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”158″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/danh-muc/may-cham-cong/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Máy chấm công

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”576″ img_width=”87″ pos=”left” link=”/san-pham/” margin=”0 0px 0px 0px”]

Xem thêm SP khác

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”9 Lý do” visibility=”hide-for-small” bg_color=”rgb(24, 125, 193)” padding=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”10 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VINAPOS” color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”-15px” margin_bottom=”0px” size=”124″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”639″ height=”621px”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

01. Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện

Phần mềm quản lý – Thiết bị bán hàng – Giải pháp an ninh chống thất thoát.

02. Trả phí duy nhất 1 lần duy nhất, dùng mãi mãi

Bản quyền dùng mãi mãi, không phải đóng phí hàng tháng,năm.

03. Am hiểu công việc quản lý bán hàng.

Các chuyên gia phát triển có hơn 10 năm kinh nghiệm thấu hiểu công việc kinh doanh của bạn.

04. Dễ dàng sử dụng

Ai cũng có thể sử dụng, kể cả người lớn tuổi hay người chưa dùng máy vi tính

05. Nhiều chức năng chuyên sâu, quản lý từ xa qua ĐT

Quản lý bán hàng, kho hàng, thu chi, lãi lỗ, công nợ, chấm công…từ xa qua ĐT.

06. Bảo hành 2 năm, Hỗ trợ trọn đời

Duy nhất có tại Vinapos! Cam kết trên hợp đồng mua bán và uy tín công ty.

07. An toàn bảo mật cao

Mã hóa dữ liệu. Phân quyền tài khoản mật khẩu theo từng nhân viên.

08. Giá cả phù hợp tiết kiệm chi phí

Có nhiều mức giá phù hợp với tất cả các quy mô: Nhỏ, vừa, lớn, chuỗi…

09. Công nghệ 4.0 hiện đại nhất từ tập đoàn Microsoft – Mỹ

Nền tảng dotNet 4.0 với ngôn ngữ C# chuyên nghiệp.

10. Chỉnh sửa, viết thêm chức năng phần mềm

Chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”9 Lý do mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgb(57, 82, 164)” padding=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”10 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VINAPOS” color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”-15px” margin_bottom=”0px” size=”124″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”637″ width__sm=”100″ height=”229px”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

01. Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện

Phần mềm quản lý
– Thiết bị bán hàng – Giải pháp an ninh chống thất thoát

02. Trả phí 1 lần duy nhất, dùng mãi mãi

Bản quyền dùng mãi mãi, không phải đóng phí hàng tháng,năm

03. Am hiểu công việc quản lý bán hàng

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Quản lý bán hàng

04. Dễ dàng sử dụng

Ai cũng có thể sử dụng, kể cả người lớn tuổi hay người chưa dùng máy vi tính

05. Nhiều chức năng chuyên sâu

Quản lý bán hàng, kho hàng, thu chi, lãi lỗ, công nợ, chấm công, order máy tính bảng, xem báo cáo từ xa qua ĐT…

06. Bảo hành 2 năm, Hỗ trợ trọn đời

Cam kết trên hợp đồng và uy tín công ty

07. An toàn bảo mật cao

Phân quyền tài khoản theo từng nhân viên

08. Giá cả phù hợp tiết kiệm chi phí

Có nhiều mức giá phù hợp với tất cả các quy mô: Nhỏ, vừa, lớn, chuỗi…

09. Công nghệ 4.0 hiện đại nhất từ tập đoàn Microsoft – Mỹ

Nền tảng dotNet 4.0 với ngôn ngữ C# chuyên nghiệp

10. Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu

Viết thêm chức năng,
chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu để phù hợp với nhu cầu quản lý của bạn.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”làm tn mua sp” visibility=”hide-for-small”]

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

[/section]
[section label=”Địa điểm” visibility=”hide-for-small”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”645″ width=”84″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

Trụ sở chính tại Hà Nội: 15/61 Giáp Nhị, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

024.39.035.999

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

024.893.29991

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

0936.936.626

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[divider width=”599px” height=”1px”]

Chi nhánh Đà Nẵng: 159 Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

0236. 3624 .678

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

0236.893.2991

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

0905.295.337

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[divider width=”599px” height=”1px” margin=”0.8em”]

Chi nhánh TP.HCM: 12 Duy Tân, Q. Phú Nhuận, TP HCM

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

028.3 888 6180

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

028.893.29991

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

0935.49.83.84

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

Và hàng trăm đại lý tại 63 tỉnh thành phố.
[/section]
[section label=”how mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgb(24, 125, 193)”]

Làm sao để sử hữu phần mềm của Vinapos

[row]

[col span=”1″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”630″]

Khách hàng liên hệ tư vấn

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”631″]

Tư vấn trực tiếp, chạy thử sản phẩm

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”632″]

Đặt hàng. Làm hợp đồng mua bán

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”633″]

Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng 63 tỉnh thành

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”3″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”634″]

Bảo hành. Hỗ trợ kĩ thuật

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”3″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”how” visibility=”hide-for-medium” bg_color=”rgb(24, 125, 193)”]

Làm sao để sử hữu phần mềm của Vinapos

[row]

[col span=”1″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”630″]

Khách hàng liên hệ tư vấn

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”631″]

Tư vấn trực tiếp, chạy thử sản phẩm

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”632″]

Đặt hàng. Làm hợp đồng mua bán

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”633″]

Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng 63 tỉnh thành

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight” hover=”focus”]

[ux_image_box img=”634″]

Bảo hành. Hỗ trợ kĩ thuật

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonial” visibility=”hide-for-small” bg_color=”rgb(236, 236, 236)” padding=”38px” height=”42px” margin=”-27px”]

Chúng tôi đang giúp khách hàng xử lý hơn + 999,000 giao dịch mỗi ngày

Hãy nghe khách hàng đã sử dụng nói về chúng tôi

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” bullets=”false”]

[ux_banner height=”268px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(5, 175, 248)” border=”0px 100px 0 100px”]

[text_box position_x=”85″ position_y=”25″]

[testimonial image=”44″ image_width=”119″ pos=”right” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]
[ux_image id=”52″ width=”8″ position_x=”15″ position_y=”30″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”268px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(248, 5, 5)” border=”0px 100px 0 100px”]

[text_box position_x=”85″ position_y=”25″]

[testimonial image=”46″ image_width=”119″ pos=”right” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]
[ux_image id=”52″ width=”8″ position_x=”15″ position_y=”30″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”268px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(0, 121, 149)” border=”0px 100px 0 100px”]

[text_box position_x=”85″ position_y=”25″]

[testimonial image=”45″ image_width=”119″ pos=”right” name=”Quỳnh Trang – Chủ shop Quần áo nữ HCM” company=”25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM”]

Sản phẩm rất xịn

[/testimonial]

[/text_box]
[ux_image id=”52″ width=”8″ position_x=”15″ position_y=”30″]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

Xem thêm ý kiến khách hàng

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bài viết mới nhất”]

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” depth=”2″ animate=”fadeInRight” posts=”12″ readmore=”Chi tiết” show_date=”false” excerpt_length=”18″ image_height=”180px” text_hover=”bounce”]

[/section]
[section label=”Báo chí nói về” bg_color=”rgb(228, 228, 228)”]

BÁO CHÍ NÓI VỀ VINAPOS

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(254, 251, 251)” depth=”2″]

[ux_image_box img=”59″]

[divider width=”304px” height=”2px” margin=”8.1px” color=”rgb(24, 125, 193)”]

[row_inner col_style=”solid” padding=”0px 8px 0px 0px”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

26

[divider width=”55px” height=”2px”]

Tháng 11

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

Bán hàng đa kênh – Xu hướng tất yếu của các nhà bán lẻ

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″]

[ux_image_box img=”417″ image_height=”230px”]

[divider width=”304px” height=”2px” margin=”8.1px” color=”rgb(24, 125, 193)”]

[row_inner col_style=”solid” padding=”0px 8px 0px 0px”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

12

[divider width=”55px” height=”2px”]

Tháng 12

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

Áp dụng phần mềm quản lý trong quản lý chuỗi nhà hàng

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)” depth=”2″]

[ux_image_box img=”418″ image_height=”230px”]

[divider width=”304px” height=”2px” margin=”8.1px” color=”rgb(24, 125, 193)”]

[row_inner col_style=”solid” padding=”0px 8px 0px 0px”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

24

[divider width=”55px” height=”2px”]

Tháng 12

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

Quản lý thu chi kho cho người mới bắt đầu

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Đồng hành PC” visibility=”hide-for-small” bg=”74″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.76)” padding=”50px”]

Đồng hành 24/7 cùng công việc quản lý bán hàng của bạn

Vinapos mang đến giải pháp tốt nhất cho hơn 10,000 khách hàng

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”346″ img_width=”110″ pos=”center” icon_color=”rgb(57, 82, 164)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

100+

Nhân viên khắp cả nước

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”345″ img_width=”110″ pos=”center” icon_color=”rgb(57, 82, 164)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

10.000+

Khách hàng khắp 63 tỉnh, thành

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”347″ img_width=”109″ pos=”center” icon_color=”rgba(57, 82, 164, 0)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

10+

Chứng nhận

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

  Hotline: 0936.936.626

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Đồng hành PC” visibility=”show-for-small” bg=”74″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.76)” padding=”50px”]

Đồng hành 24/7 cùng công việc quản lý bán hàng của bạn

Vinapos mang đến giải pháp tốt nhất cho hơn 8,000 khách hàng

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”346″ img_width=”110″ pos=”center” icon_color=”rgb(57, 82, 164)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

100+

Nhân viên khắp cả nước

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”345″ img_width=”110″ pos=”center” icon_color=”rgb(57, 82, 164)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

10.000+

Khách hàng khắp 63 tỉnh, thành

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”347″ img_width=”109″ pos=”center” icon_color=”rgba(57, 82, 164, 0)”]

[divider align=”center” width=”93px” height=”5px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

10+

Chứng nhận

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

   Hotline: 0936.936.626

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dùng thử” bg_color=”rgb(24, 125, 193)” padding=”46px” margin=”-71px”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

Bắt đầu dùng thử miễn phí Vinapos 30 ngày

Trải nghiệm phần mềm quản lý bán hàng dễ sử dụng, chuyên nghiệp nhất Việt Nam

[/col]

[/row]
[row padding=”11px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[contact-form-7 id=”8″]

[/col]

[/row]

[/section]