Phần mềm chấm công TIME-ERP(Nhà hàng, khách sạn)Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Đạt Phần mềm chấm công TIME-ERP(Nhà hàng, khách sạn)
Phần mềm chấm công TIME-ERP(Nhà hàng, khách sạn)

Phần mềm chấm công TIME-ERP(Nhà hàng, khách sạn)

Giá Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Việc quản lý khách sạn, nhà hàng luôn là vấn để phải làm đau đầu nhiều nhà quản lý. Để đáp ứng được nhu cầu đó với đặc tính ưu việt của hệ thống chấm công tự động Time-ERP sử dụng cho nhà hàng và khách sạn.
Cho phép khai báo các tham số:
- Quản lý nhân sự quản lý bao gồm: Mã NV,Mã thẻ, Họ tên, ảnh, chức vụ, bộ phận, ngày sinh, ngày bắt đầu vào làm,giới tính …
- Tải dữ liệu và tự động tính toán: Chức năng tải dữ liệu sẽ lấy dữ liệu quẹt thẻ trực tiếp từ đầu đọc thẻ đưa vào cơ sở dữ liệu. Khi tải dữ liệu về sẽ tự động tính toán.
- Quản lý thời gian làm cho nhân viên: Hệ thống cho phép quản lý xem xét cho phù hợp. Quản lý thời gian ra vào của nhân viên, số lần đi sớm về muộn, quẹt thẻ…….
- Các tiện ích của hệ thống: Nhập xuất dữ liệu ra file exel.
- Báo cáo phong phú
Báo cáo thời gian:
+ Quẹt thẻ
+ Đủ giờ
+ Thiếu giờ
+ Quá giờ
+ Tất cả
Báo cáo vắng mặt.
Bảng chấm công tháng
+ Bảng chấm công đầy đủ.
+ Bảng chấm công ngắn gọn
Danh sách nhân viên
+ Đang làm việc
+ Đã nghỉ làm
+ Thôi việc trong một tháng tới
Báo cáo sinh nhật trong tháng

Gía trên chưa bao gồm 10% VAT

No Tags for this product

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Phần mềm chấm công TIME-ERP(Nhà hàng, khách sạn)”