Thẻ cảm ứng Proximity dầy 125Hz

Thẻ cảm ứng Proximity dầy 125Hz