Hướng dẫn cài máy in mã vạch TSC TTP-244 PlusCông ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Đạt Hướng dẫn cài máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus
Home » Hỗ Trợ Kỹ Thuật » Hướng dẫn cài máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus

Hướng dẫn cài máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus

Bước 1: tải driver máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus về và cài đặt.
anh1
Bước 2: chọn “iaccept the terms in the license agreement” rồi kích next.
anh2
Bước 3: chọn next.
anh3
Bước 4: chọn finish.
anh4
Bước 5: chọn next
anh5
Bước 6: sổ xuống chọn dòng “TSC TTP-244 Plus” rồi nhấn next.
anh6
Bước 7: chọn next.
anh7
Bước 8: chọn next.
anh8
Bước 9: next.
anh9
Bước 10: finish
anh10
anh11
Bước 11: ấn close để hoàn thành.
anh12