Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn Xprinter XP-T260H – T230H – T230M – T58KC – Q80ICông ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Đạt Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn Xprinter XP-T260H – T230H – T230M – T58KC – Q80I
Home » Hỗ Trợ Kỹ Thuật » Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn Xprinter XP-T260H – T230H – T230M – T58KC – Q80I

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn Xprinter XP-T260H – T230H – T230M – T58KC – Q80I

Bước 1: chọn file như trong hình. kích đúp chuột vào.
a1
Bước 2: chọn next như trong hình
a2

a3

a4

a5

a6

a7
chọn Finish
a8
Bước 3: Cấu hình máy in. Chọn hệ điều hành tương thích của máy tính.
Ở phần Selec Printer Model chọn cấu hình tương thích của loại máy in.
a9
Tiếp tục chon “Yes”
a10
Bước 4: Cấu hình cổng USB cho máy in. Chọn Port tiếp tục chon cổng USB của máy in tương ứng.
a11